Veendam

Veendam

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterestby feather

Plaatsnaambord Veendam 1068x360

Veendam is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Veendam. In 1655 wordt het kerspel (= kerkdorp) boven Muntendam afgescheiden van Zuidbroek en Muntendam. Het nieuwe kerkdorp komt Veendam en Wildervank te heten. In 1687 wordt de kerk van Veendam gebouwd. In 1702 worden Veendam en Wildervank zelfstandige kerspels. Veendam gaat bij die gelegenheid strijken met het wapen, dat zijn betekenis eerder aan de geschiedenis van Wildervank ontleent dan aan die van Veendam.

In 1877 heeft de gemeenteraad van Veendam een stuk grond gekocht t.w.v. 4000 gulden met de intentie hierop een gemeentehuis te laten bouwen. Na een jaar was het gebouw gereed. In 1913 is het nog verder verbouwd en vergroot. Sindsdien is het oude gedeelte nauwelijks meer veranderd.

Veendam heeft in het gebied van de Groninger Veenkoloniën altijd een bijzondere plaats ingenomen. De geschiedenis is 350 jaar geleden begonnen met turfafgravingen. Veendam heeft voor een deel de typische veenkoloniale lintstructuur, behalve in de buurt van het centrum. Die structuur is veroorzaakt door de aanwezigheid van het riviertje de Oude AE, waardoor het parallel lopende Ooster- en Westerdiep in noordelijke richting van elkaar moesten wijken. Het centrum wordt gekenmerkt door ruimte, groen en waterpartijen (Parkstad Veendam).

Uit de oorspronkelijke turfvaart ontstond in de loop der tijden een zo belangrijke kustvaart, dat Lloyds verzekeringen haar eerste kantoor op het vaste land van Europa oprichtte in Veendam. Na de vervening werd de grond gebruikt voor landbouw. Uit die landbouw kwam een belangrijke agrarische industrie voort. De huidige aardappelmeel- en derivatenindustrie is daarvan afgeleid. In de tweede helft van de 19e eeuw verliezen de scheepsvaart en de scheepsbouw zoveel betekenis dat werd overgeschakeld op onder andere metaalverwerkende industrie.

Aan het begin van de 20e eeuw was Veendam voortrekker in de vaart der gemeenten. Al in 1923 besloot het gemeentebestuur om een film te laten maken ter promotie van de plaatselijke middenstand. Het destijds gloednieuwe filmbedrijf Polygoon kreeg de opdracht en maakte er zelfs een speelfilm van: de eerste gemeentelijke promo-speelfilm van Nederland met een -voor die tijd- ongekende lengte van meer dan tien minuten!

Reclamefilm waarin een echtpaar, gespeeld door acteurs, de kijkers langs de div. middenstandsbedrijven van Veendam voert.