Ten Boer

Ten Boer

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterestby feather

Plaatsnaambord Ten Boer 1068x360

Ten Boer is ontstaan uit een buurtschap (de Boltstreek) aan het Damsterdiep. Voor 1301 werd er hier een nonnenklooster gesticht in de orde van de Benedictinessen. Het enige dat van het klooster resteert is de huidige kerk van Ten Boer die waarschijnlijk nog dateert van vóór de stichting van het klooster, maar er wel deel van heeft uitgemaakt.

Deze romanogotische kerk werd gebouwd in de 13e eeuw en bleef als enige deel van het klooster behouden na de opheffing van het klooster in 1485. In de noordwand van de kerk zit een gedenksteen waaruit blijkt dat de kerk in 1565 hersteld is. Dit herstel heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van de laatste abt (Gerardus Ahues)  van het Benedictijner klooster Germania te Thesinge. De Achtzijdige toren op de kerk is later geplaatst, deze dakruiter diende als vervanging van de eerder afgebroken vijstaande toren. In het interieur vallen de overhuifde kerkeraadsbank en twee monnikenbanken in het koor op. De preekstoel dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het orgel is in 1894 gebouwd door de Groninger orgelbouwer Jan Doornbos.

Het aangezicht van Ten Boer word in grote mate bepaald door de 2 molens langs het Damsterdiep. Rond 1900 stonden er langs het Damsterdiep meer dan 30 molens, waarvan de Widde Meuln (Gronings voor ‘Witte Molen’) nog de enige complete en werkende molen is uit deze reeks. De molen werd oorspronkelijk in 1839 als pelmolen gebouwd, maar direct na de afschaffing van de belasting op het gemaal in 1855 werd de molen tevens uitgerust als korenmolen. Na ruim 80 jaar op windkracht gemalen te hebben, werd de Widde Meuln rond 1925 voorzien van een elektromotor. Aanvankelijk werd deze alleen op windstille momenten gebruikt. Langzamerhand nam de elektromotor het werk echter geheel over en werd de molen vanaf 1932 stapsgewijs onttakeld. In 1936 werd tenslotte de kap verwijderd. Hierna restte slechts de stenen onderbouw die bijna 70 jaar lang het dorpsbeeld bepaalde. De molen heeft vervolgens nog tot in de jaren vijftig elektrisch gemalen. In 2007 is de molen in oude glorie hersteld.