Slochteren

Slochteren

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterestby feather

Plaatsnaambord Slochteren 1068x360

Het meest bekende dorp uit de gemeente is het gelijknamige dorp Slochteren. Slochteren is voor het grote publiek natuurlijk bekend van het grootste aardgasveld van Nederland. Het aardgasveld van Slochteren bevat 1032 miljard kubieke meter en bevat hierbij twee derde van de Nederlandse gasreserves.

De gemeente Slochteren heeft een lintbebouwing die in grote lijnen een zandrug volgt. Deze is als restant van de ijstijd overgebleven. Andere overblijfselen daarvan vindt men in de vorm van pingo’s en een keileemrug in Schildwolde. Op deze laatste is de Juffertoren gebouwd, uniek vanwege haar geheel gemetselde spits. Juffertoren is de naam die aan drie kerktorens in Groningen wordt gegeven: Twee bestaande in Schildwolde (bij hervormde kerk) en in Onstwedde (onderdeel van Nicolaaskerk) en een in Holwierde(bij Stefanuskerk), die in 1836 instortte en in 1855 werd afgebroken. De torens worden binnen Groningen onderscheiden door hun gemetselde spits.

Aan de juffertorens in Groningen is een sage verbonden:

“Er waren eens drie schatrijke zusters die niets anders deden dan feesten en dansen. Op een gegeven moment gingen ze inzien dat zo’n leven toch wel erg leeg was. Ze zagen in dat ze met hun rijkdom niets goeds deden. Tot dan toe waren ze altijd bij elkaar geweest, maar nu besloten ze uit elkaar te gaan. En waar ieder uitkwam, daar bouwden ze een toren ter ere van God. En die torens moesten precies gelijk zijn. De eerste kwam uit in Holwierde en bouwde daar een toren, de tweede kwam uit in Schildwolde en bouwde daar haar toren en de derde in Onstwedde. Daar staan drie torens die van ver te zien zijn en een lust voor de ogen zijn.”

Waarschijnlijk is de verklaring voor de naam Juffertoren heel wat prozaïscher. Een juffer is een lange dennenstam, die spits toeloopt. Naar analogie hiervan hebben dit soort smalle, hoogoplopende, spits toelopende torens de naam Juffertoren gekregen. Inmiddels zijn er dus nog maar twee torens. De sage meldt dat de torens gelijk zijn, maar de torens van Onstwedde en Schildwolde verschillen behoorlijk. Een overeenkomst is dat beide torens stenen spitsen hebben.

In Slochteren staat een van de best bewaarde Groninger borgen, de Fraeylemaborg.

De borg is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot landgoed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw. Het parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de romantische Engelse landschapsstijl. Het tuincomplex wordt gedragen door een lange hoofdas die door de statige oprijlaan extra nadruk krijgt. Op het voorterrein bevindt zich het schathuis, waarin een restaurant gevestigd is. Aan de andere kant staat het koetshuis met paardenstal en oranjerie.Volgens een legende is de naam afkomstig van een edelvrouwe die Elema of Ailma heette. Een adellijke vrouw werd wel aangeduid met het woordje “ver”. Ver Ailma borg zou dan geleid hebben tot Fraeylemaborg. Hiervoor is echter geen enkel bewijs.