Loppersum

Loppersum

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterestby feather

Plaatsnaambord Loppersum 1068x360

De gemeente Loppersum ligt in de Fivelboezem: een inham aan de zee en de oorsprong van de voormalige rivier de Fivel: een prachtig cultuurlandschap. Aan de Fivelboezem heeft zich ongeveer 1000 jaar voor de jaartelling een kleikwelder ontwikkeld die omringd werd door een hoger gelegen kwelderwal. Deze kwelderwal werd bewoond vanaf ongeveer 650 voor Christus. Omdat het gebied bij extreem hoog water nog regelmatig onder water stond, hebben de bewoners verhoogde woonplaatsen opgeworpen, de z.g. wierden. Die wierden zijn nu nog steeds in het landschap herkenbaar. Het dorp Leermens is hier illustratief voor.

 

Middelstum, Toornwerd, Eenum Leermens en Oosterwijtwerd zijn nederzettingen die dateren van ver voor het begin van de jaartelling. De jongere dorpen als Stedum, Westeremden en Huizinge werden in latere tijden gesticht, toen vooral de linker oeverwal van de Fivel sterk aanslibde.

 

Tussen 1000 en het midden van de 15e eeuw werd de Fivelboezem door haar bewoners ingepolderd, met behulp van kloosterlingen. Zo ontstonden Zeerijp, Zijldijk, Garsthuizen en ’t Zandt: langgerekte dorpen, gelegen aan de oeverwal.

 

In de Middeleeuwen werden in alle dorpen kerken gebouwd, die vermaard zijn vanwege hun architectuur, gewelfschilderingen en orgels. Ook had in die tijd bijna ieder dorp een of meer borgen, de meeste zijn helaas in de 18e en 19e eeuw gesloopt.

 

Wel zijn in de gemeente Loppersum nog een aantal herkenbare borgterreinen, zoals borg Ewsum bij Middelstum. Hier worden heden ten dage veel activiteiten georganiseerd. De grote boerderijen, met hun prachtige onder architectuur gebouwde voorhuizen, getuigen van welgesteldheid van de boeren in de 19e eeuw.