Haren

Haren

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterestby feather

Haren

Grenzend aan de stad Groningen ligt de gemeente Haren. Bekend door de Hortus Botanicus en als startplaats van de bekende 4 mijl van Groningen. De geschiedenis van Haren werd bepaald door zijn ligging op de noordelijke uitloper van de Hondsrug, een lage heuvelrug in het oosten van Drenthe.  De vroegste sporen van bewoning op het grondgebied van de huidige gemeente Haren gaan terug tot zo’n 4500 jaar geleden. Archeologische opgravingen legden grafheuvels, een bekergraf en een hunebed bloot. Vondsten van munten en potscherven wijzen op bewoning in de Romeinse tijd en in de middeleeuwen. Die vondsten wijzen er op dat Haren sinds de vroege middeleeuwen al een permanente bewoning kende. De toevoeging ‘haar’ betekent hoge rug in het landschap begroeid met grassen en struikgewas. 

Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren waren in de middeleeuwen afzonderlijke buurtschappen. Ze maakten samen met andere buurtschappen deel uit van het rechtsgebied Gorecht. Nu vormen deze vier dorpen samen de gemeente Haren. Het Gorecht, waarvan Haren een onderdeel is, werd in 1040 door de toenmalige Duitse keizer geschonken aan de bisschop van Utrecht. Deze oefende sindsdien hier zowel het geestelijke als het wereldlijke gezag uit. Als plaats wordt Haren voor het eerst officieel genoemd in het jaar 1249.