Anatomisch Museum Groningen

Anatomisch Museum Groningen

Anatomisch museum Groningen / Universiteitsmuseum

Anatomie en Pathologie

In het anatomisch Museum Groningen heeft men een uitgebreide collectie anatomische en pathologische preparaten. Deze collectie van anatomische en pathologische preparaten had vroeger een eigen museum, tegenwoordig is deze collectie van het anatomisch museum groningen opgegaan in het universiteitsmuseum. Het grootste deel van de collectie van het anatomisch museum Groningen wordt gevormd door natte preparaten, delen van het menselijk lichaam die worden bewaard in een conserveringsvloeistof. Daarnaast zijn er droge preparaten, waarbij de vaten van de organen zijn ingespoten met gekleurde was (later met kunststof). Het weefsel daaromheen droogde en werd met schellak bewerkt. Moderne, droge preparaten worden geplastineerd. Een andere vorm van preparaten zijn modellen van was en papier-maché. Ten slotte is er een collectie skeletten en schedels.

Kerncollecties vormen de privéverzamelingen van twee vooraanstaande medische wetenschappers uit de 18e eeuw, Petrus Camper en Pieter de Riemer.

De collectie van Camper, hoogleraar geneeskunde van 1763 – 1774, en zijn zoon Adriaan Gilles Camper bestond uit anatomische-, vergelijkend anatomische- en biologische preparaten, fossielen, mineralen en instrumenten. Na Campers dood is de verzameling in 1820 aan de universiteit geschonken. Er zijn nog zo’n 200 preparaten van Camper in de museumcollectie.

Een ander belangrijk deel bestaat uit de verzameling van de medisch wetenschapper Pieter de Riemer (1769 – 1831). Hij heeft zich vooral beziggehouden met anatomie, chirurgie en verloskunde. De verzameling De Riemer, die uit meer dan 900 preparaten bestaat, kwam in 1831 bij de universiteit terecht.

Tot 2003 was de anatomisch-pathologische collectie in het Anatomisch Museum Groningen te zien. Nadien is de collectie ondergebracht bij het Universiteitsmuseum die er gebruik van maakt voor de vaste opstelling en voor tijdelijke exposities. De totale collectie van het ‘oude’ Anatomisch Museum Groningen is tegenwoordig ook digitaal te zien.

Anatomisch museum / Universiteitsmuseum

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a
9712 EA Groningen
050-3635083
universiteitsmuseum@rug.nl
http://www.rug.nl/science-and-society/university-museum/collections/medical-sciences/anatomy-pathology

Openingstijden

Universiteitsmuseum gehele jaar: dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
Expositie in de Der Aa-kerk: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur (entreeprijs vanaf 12 jaar: € 4,00)
Tijdens de lustrumviering van 10 april t/m 27 juni zijn de bovenzaal en de anatomiekamer in het museum gesloten.

Entreeprijzen

Voor iedereen: Gratis