Gemeenten - TourismeGroningen.com

 • Appingedam

    Appingedam Appingedam is tezamen met de stad Groningen een van de twee plaatsen met historische stadsrechten in de provincie. Het stadje Appingedam, gelegen aan het Damsterdiep, was vroeger de hoofdstad van het Ommeland (historisch gewest) Fivelingo.  Het centrum van Appingedam is een beschermd stadsgezicht met uitbreiding in de gemeente heeft ook Marsum een […]

  Lees Meer
 • Zuidhorn

  Het dorp Zuidhorn is het grootste dorp in de gemeente Zuidhorn. Zuidhorn en het noordelijker gelegen Noordhorn zijn ontstaan in een gebied waar de zee vroeger af en toe over het land kwam en vruchtbaar slib afzette. De kern van beide dorpen ligt op een tot 5 meter hoge zand-keileemrug van ongeveer 5 […]

  Lees Meer
 • Winsum

  Hoofddorp van de gemeente Winsum is het gelijknamige dorp, Winsum.Grenzend aan het dorp Winsum ligt Obergum, Obergum wordt soms nog als een apart dorp gezien, omdat het aan de overkant van het Winsumerdiep ligt. Het heeft er ook mee te maken dat het dorp twee hoofdstraten heeft, de Hoofdstraat-W (W is van […]

  Lees Meer
 • Vlagtwedde

  Hoofddorp van de grensgemeente Vlagtwedde is het gelijknamige dorp. Het meest bekende dorp uit de gemeente is echter het vestingdorp Bourtange. In 1580, tijdens de Nederlandse opstand, volgde de stad Groningen de noordelijke stadhouder Rennenberg in zijn keuze voor Spanje. De stad werd toen bevoorraad vanuit Duitsland, via een weg op de […]

  Lees Meer
 • Veendam

  Veendam is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Veendam. In 1655 wordt het kerspel (= kerkdorp) boven Muntendam afgescheiden van Zuidbroek en Muntendam. Het nieuwe kerkdorp komt Veendam en Wildervank te heten. In 1687 wordt de kerk van Veendam gebouwd. In 1702 worden Veendam en Wildervank zelfstandige kerspels. Veendam gaat bij die gelegenheid […]

  Lees Meer
 • Ten Boer

  Ten Boer is ontstaan uit een buurtschap (de Boltstreek) aan het Damsterdiep. Voor 1301 werd er hier een nonnenklooster gesticht in de orde van de Benedictinessen. Het enige dat van het klooster resteert is de huidige kerk van Ten Boer die waarschijnlijk nog dateert van vóór de stichting van het klooster, […]

  Lees Meer
 • Stadskanaal

  In 1765 nemen de burgemeester en de raad van de stad Groningen het besluit om het Stadskanaal te graven. De naam betekent dus letterlijk “kanaal van de Stad (Groningen)”. In 1815 was het kanaal al aangelegd tot de plaats waar tegenwoordig de watertoren van Stadskanaal staat en in 1856 werd Ter Apel bereikt. Langs het […]

  Lees Meer
 • Slochteren

  Het meest bekende dorp uit de gemeente is het gelijknamige dorp Slochteren. Slochteren is voor het grote publiek natuurlijk bekend van het grootste aardgasveld van Nederland. Het aardgasveld van Slochteren bevat 1032 miljard kubieke meter en bevat hierbij twee derde van de Nederlandse gasreserves. De gemeente Slochteren heeft een lintbebouwing die in grote […]

  Lees Meer
 • Pekela

  Pekela is een typische veenkoloniale gemeente. De geschiedenis van de gemeente geeft dan ook een mooi voorbeeld van de verschillende ontwikkelingsfasen van de doorsnee veenkolonie. Maar er is ook een geschiedenis die teruggaat naar voor de periode dat het veen zich heeft gevormd. Bij het Hoetmansmeer zijn bij opgravingen vondsten gedaan die er […]

  Lees Meer
 • Oldambt

  De gemeente Oldambt is een fusiegemeente van de Winschoten, Scheemda en Reiderland. De meest bekende plaats van deze gemeente is de stad Winschoten. De oorsprong van de naam Winschoten is omstreden. Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd het klooster van Heiligerlee in 1231 gesticht in het dorp Asterle, dat gelegen was tussen Westerlee en Winsewida. […]

  Lees Meer
 • Menterwolde

  De naam Menterwolde (Menterasilva of Menterawalda) is ontleend aan het middeleeuwse veenlandschap aan de oevers van het riviertje de Munter Ee, dat later het Wold-Oldambt is gaan heten. De naam Menterwolde is ook gebruikt voor een klooster dat iets ten zuiden van Nieuwolda heeft gelegen en er zijn aanwijzingen dat ook een nederzetting in […]

  Lees Meer
 • Marum

  De landelijke gemeente Marum, gelegen in het Zuidelijk-Westerkwartier op de grens van Friesland en Drenthe, heeft een boeiende geschiedenis. Uit de ruimtelijke structuur valt een lange bewoningsgeschiedenis af te lezen. De eerste bewoners vestigden zich op een zandrug, waarop de latere dorpen oudste dorpen Niebert, Nuis en Marum ontstonden. Nabij […]

  Lees Meer
 • De Marne

  De naam van de gemeente verwijst naar een van onderkwartieren van Hunsingo. Oorspronkelijk moet De Marne bij het Humsterland hebben gehoord. Oorspronkelijk stroomde de Hunze noordwaarts door het gebied. Na de vorming van de Lauwerszee, rond 800, ontstond er een doorbraak van die zee naar de Hunze. De Marne werd daardoor een eiland. […]

  Lees Meer
 • Loppersum

  De gemeente Loppersum ligt in de Fivelboezem: een inham aan de zee en de oorsprong van de voormalige rivier de Fivel: een prachtig cultuurlandschap. Aan de Fivelboezem heeft zich ongeveer 1000 jaar voor de jaartelling een kleikwelder ontwikkeld die omringd werd door een hoger gelegen kwelderwal. Deze kwelderwal werd bewoond […]

  Lees Meer
 • Leek

  Hoofdplaats van de gemeente is het gelijknamige dorp, dat is ontstaan bij de schans die er in de Tachtigjarige oorlog werd aangelegd. De naam is ontleend aan de beek de Lek (of Leke) en heet op kaarten uit het midden van de 19e eeuw nog “De Leek”. De grootste attractie […]

  Lees Meer
 • Hoogezand-Sappemeer

  De huidige gemeente Hoogezand-Sappemeer maakte oorspronkelijk deel uit van het gebied het Gorecht dat bestuurd werd door de stad Groningen. De dorpen Westerbroek en Kropswolde waren destijds al kerspelen in het Gorecht, de rest van de huidige gemeente bestond uit woeste gronden. In de 17e eeuw werd begonnen met de […]

  Lees Meer
 • Grootegast

  De gemeente Grootegast is ontstaan na samenvoeging van de gemeente Oldekerk en Grootegast. De gemeente grenst aan de provincie Friesland en in sommige dorpen in de gemeente, zoals Opende word door de bewoners ook Fries gesproken. Grootegast dankt zijn naam aan de brede zandstrook waarop het dorp vroeger tussen de […]

  Lees Meer
 • Eemsmond

  De gemeente Eemsmond is één van de grootste gemeenten van Nederland. Tevens is het 1 van de meest Noordelijke provincies van Nederland, die o.a. ook bestaat uit de Waddeneilanden Rottum, Rottumeroog en Rottumerplaat. Ook de Eemshaven valt onder de gemeente Eemsmond, van waaruit u een boottocht kunt ondernemen naar het […]

  Lees Meer
 • Delfzijl

  De naam “Delfzijl” betekent zijl (= sluis) in de Delf (= de oude naam van het Damsterdiep). Delfzijl ontstond in de dertiende eeuw toen er een sluis gebouwd werd in de Delf. Toch was er al langere tijd sprake van bewoning van het gebied waar het huidige Delfzijl ligt. De […]

  Lees Meer
 • Bellingwedde

  De gemeente Bellingwedde is relatief nieuw, en is sinds 1968 een samenvoeging van de gemeente Wedde en Bellingwolde. De gemeente is direct gelegen aan de grens met Duitsland en kent een rijke geschiedenis. De gemeente kent dan ook een aantal zeer fraaie bezienswaardigheden. In het dorp Wedde ligt het Huis […]

  Lees Meer
 • Bedum

  Bedum is rijk aan historie. Rond de zesde eeuw voor Christus vestigen zich de eerste bewoners in het gebied wat we nu Noord Groningen noemen. Rond 900 drukt een vrome boer, luisterend naar de naam Walfridus, zijn stempel op de regio. Hij brengt het Christendom, zorgt voor een rechtssysteem en […]

  Lees Meer
 • Groningen

  De meest bekende gemeente van de Provincie is de stad Groningen.

  Lees Meer
 • Haren

  Grenzend aan de stad Groningen ligt de gemeente Haren. Bekend door de Hortus Botanicus en als startplaats van de bekende 4 mijl van Groningen. De geschiedenis van Haren werd bepaald door zijn ligging op de noordelijke uitloper van de Hondsrug, een lage heuvelrug in het oosten van Drenthe.  De vroegste sporen van […]

  Lees Meer