Wedderburcht

Wedderburcht

Wedderburcht

De Wedderburcht kent meerdere namen. Naast Wedderburcht of Wedderborg heet deze borg ook wel de Borg van Wedde, huis te Wedde of Addingaborg. Eigenlijk is de naam borg voor deze burcht niet helemaal juist. De naam borg word in Groningen eigenlijk alleen gebruikt voor een versterkte boerderij of versterkte woning. De Wedderburcht is gebouwd als verdedigingswerk en heeft ook als zodanig gediend. De borg was eeuwenlang de zetel van de Heren van Westerwolde of hun vertegenwoordiger. De geschiedenis van de borg is dan ook nauw verweven met de geschiedenis van de streek.

De geschiedenis van de borg begint rond 1360. Adde (ook wel Edde genoemd) Addinga had Westerwolde in leen gekregen van de abt van het klooster te Corvey. Adde en zijn opvolgers hebben moeite om hun gezag te vestigen. Westerwolde was een heerlijkheid van M√ľnster en Corvey, maar kon door middel van het Westerwoldse landrecht zelf de meeste zaken regelen. Onenigheid ontstond toen Addinga de rechtspraak wilde verplaatsen naar de Wedderborg, in strijd met het landrecht. Er ontstond een strijd tussen de bevolking en de Addinga’s. De Addinga’s lieten daarop rond 1460 een muur bouwen rond de borg. De bevolking riep daarop de steun in van de stad Groningen. Met hulp van de stad werd die strijd gewonnen. In 1478 werd de borg met half afgebouwde muur vernietigd. De stad bouwde de Pekelborg aan de Pekel A van waaruit de stad zijn invloed verder probeerde uit te breiden. De Wedderborg werd in 1486 herbouwd door Haye Addinga, na toestemming van de bisschop van Munster te hebben gekregen.

Bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 nam Adolf van Nassau zijn intrek in de borg. Vanuit Wedde trok hij voor de staatsen op naar Heiligerlee, waar hij de Spaansgezinde Jan van Ligne trof in de Slag bij Heiligerlee. Beiden kwamen om bij de slag. Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg won dan wel de slag voor de staatsen, geld voor een huurleger had hij niet en hij was dus genoodzaakt de Wedderborg te verlaten. De erfgenamen van Ligne benoemden daarop Mathias Ort als nieuwe borgheer. Hij wist echter niet te voorkomen dat de daaropvolgende 25 jaar de borg meerdere malen werd geplunderd door zowel Spaanse als Staatse legers. In 1593 werd de borg definitief ingenomen door Willem Lodewijk van Nassau. De Wedderborg neemt dus een zeer belangrijke plaats in in de geschiedenis van ons land ten tijde van de tachtigjarige oorlog.

Tegenwoordig is de Wedderburcht opengesteld voor het publiek. In de Wedderburcht is een hotel en een restaurant gevestigd. Tevens is er een sociaal maatschappelijke functie weggelegd voor de burcht. Veel kinderen zit het in het leven niet altijd mee. Deze kinderen die er eigenlijk hoognodig eens tussenuit moeten, maar dit door gebrek aan middelen of andere oorzaken niet kunnen, kunnen terecht in het Kinderhotel dat gevestigd is de Wedderburcht. Voor deze categorie kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, wil de Stichting de Burcht Wedde een aantrekkelijke logeermogelijkheid bieden. In een kasteelachtige omgeving genieten en alles even achter je laten.

De Wedderburcht was eeuwenlang de zetel van de Heren van Westerwolde of hun vertegenwoordiger. De geschiedenis van de borg is dan ook nauw verweven met de geschiedenis van de streek.