Olle Widde – Ten Post

Olle Widde – Ten Post

D’Olle Widde (Gronings voor Oude Witte) is een korenmolen in het westelijke deel van het dorp Ten Post, dat ook wel Kröddeburen wordt genoemd, in de provincie Groningen.

D’Olle Widde moet voor 1828 zijn gebouwd en is wellicht nog ouder. Het is hiermee de oudste nog bestaande ronde stenen molen van de provincie Groningen. Tot 1927 was de molen ook als pelmolen ingericht. Nadat d’Olle Widde ernstig in verval was geraakt werd de molen door de nieuwe particuliere eigenaar in 1995 geheel gerestaureerd. De molen, die zijn naam dankt aan de witte kleur van het molenlichaam, wordt regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld. Het wiekenkruis van de molen, dat een vlucht van 18,50 meter heeft, was vroeger met zelfzwichting uitgerust, maar heeft sinds de laatste restauratie weer het oudhollandse hekwerk met zeilen.

In of net voor 1812 heeft waarschijnlijk Derk Heines Mulder in Ten Post een geheel nieuw gemetselde conische bovenkruier laten bouwen, ter vervanging van een voor 1616 gebouwde standerdmolen. De nieuwe molen kreeg een koppel maalstenen.
In 1816 werd waarschijnlijk in de gemeente Ten Boer voor het eerst in een molen gerst gepeld, en kreeg d’Olle Widde een koppel pelstenen.

In 1922 werd er een elektromotor van 15 pk geplaatst. Op 9 februari 1927 kocht Harm de Boer de molen van Pieter Berend Oosterhof. In dit zelfde jaar werden de pelstenen uit d’Olle Widde verwijderd, de graanmaalderij bleef bestaan en werkte gedurende de Tweede Wereldoorlog zelfs nog geregeld zonder hulpmotor.

In 1933 werd de houten met zelfzwichting opgehekte buitenroede vervangen door een metalen roede, die opnieuw werd opgehekt met zelfzwichting.

De molen is in 1961 gerestaureerd door Schuitema en Doornbosch voor ƒ 9850,-; hierbij werd onder meer een nieuwe binnenroede gestoken.

In 1977 werd W. Oosterhof eigenaar en bewoonde drie maanden lang het huis naast de molen en probeerde in zijn vrije tijd de molen op te knappen. Datzelfde jaar deed hij evenwel d’Olle Widde over aan H.J. Doff. Deze slaagde erin de molen na tien jaar stilstand weer draaiende te krijgen. De omgeving van de molen verloederde ondertussen echter sterk vanwege de handel in tweedehands auto’s van diezelfde persoon.

In 1989 was de molen alweer behoorlijk vervallen en werd met de sloop bedreigd. Op 4 juli 1989 kwam de lijdensweg een einde, toen Th.H.D. Meijer uit Ten Post de molen aankocht, Gestreefd werd naar herstel in 1991.
Vanaf 1991 t/m 1994 is de molen gerestaureerd door molenmakers Vaags en Jellema. Het gaandewerk verkeerde in dusdanige staat, dat dit vrijwel geheel vernieuwd moest worden. Helaas verdwenen hierbij de zelfzwichting en de stroomlijnneuzen.

In 1995 draait de molen weer, maar staat in 1998 weer stil door het opstappen van de toenmalige vrijwillig molenaar. Th.H.D. Meijer overleed onverwachts op 7 april 2009. Eind 2009 werden molen en naastgelegen woonhuis gekocht door G. Koning.

Het was de bedoeling om naast de molen een restaurant te open. Op 1 juli 2010 werd dit restaurant in de voormalige molenaarswoning naast de molen geopend.

De molen draaide vanaf 2000 alweer regelmatig en is begin 2011 door de molenaars zover opgeknapt dat er weer sprake is van een maalvaardige molen. Op 26 maart 2011 is er na tientallen jaren weer gemalen.

Over de naam…d’Olle Widde

Naar verluidt kreeg d’Olle Widde zijn naam als volgt: bij de overname in 1927 had de molen geen naam en mulder De Boer vond het niet nodig om er een te bedenken. Op een goed moment kreeg hij bezoek dat de molen wilde bekijken en van het uitzicht wilde genieten. Verwonderd vroeg men zich af waarom de molen geen naam had, dat hoorde toch zo. De oude mulder De Boer liet zich niet uit het veld slaan en zei terwijl het gezelschap van het uitzicht richting stad genoot: “Kijk, daar ginder zie je d’Olle Grieze, dit hier is d’Olle Widde”.

Ansichtkaart van d'Olle Widde de oudste nog bestaande rondstenen molen

Naar verluidt kreeg de molen zijn naam als volgt: bij de overname in 1927 had de molen geen naam en mulder De Boer vond het niet nodig om er een te bedenken. Op een goed moment kreeg hij bezoek dat de molen wilde bekijken en van het uitzicht wilde genieten. Verwonderd vroeg men zich af waarom de molen geen naam had, dat hoorde toch zo. De oude mulder De Boer liet zich niet uit het veld slaan en zei terwijl het gezelschap van het uitzicht richting stad genoot: "Kijk, daar ginder zie je d'Olle Grieze, dit hier is d'Olle Widde".

Ronde Stenen Molen d’Olle Widde
Eestumerweg 37
9792 RB Ten Post
0596-533523 (Molenaar: Anja Hoogduin / Rob Hoving)
openingstijden: de Molen is op afspraak te bezichtigen
d’Olle Widde