Janskerk – Huizinge

Janskerk – Huizinge

De Janskerk (ook Johannes de Doperkerk) in het Groninger dorp Huizinge is een romanogotisch bouwwerk uit de dertiende eeuw. Met name de rondgesloten apsis, in smalle vlakken verdeeld door lisenen, met rondboogfries en ronde nissen aan de bovenzijde en licht spitsbogige vensters met kraalprofiel daaronder, maken de Janskerk tot een van de fraaiste voorbeelden van de romanogotiek in de Nederlandse provincie Groningen. De Janskerk is erkend als rijksmonument.

De Janskerk werd omstreeks 1250 gebouwd. De toren dateert uit de 14e eeuw. De in verhouding lage toren is ongeleed. Het piramidevormige dak van de toren dateert uit de 19e eeuw. In de 15e eeuw zijn de ramen in de zuidelijke kerkmuur vervangen door gotische spitsboogvensters.

Interieur van de  Janskerk

In het interieur zijn diverse schilderingen uit de 15e eeuw op de gewelven bewaard gebleven. Naast diverse florale motieven is er een afbeelding van het laatste oordeel. In het midden wordt Christus weergegeven, die oordeelt of de zielen, die gewogen zijn door de aartsengel Michaël, naar de hemel gaan, rechts van hem, of naar de hel, die links van hem is afgebeeld. Bij de hemel worden Maria en Petrus met sleutel afgebeeld. De hel is weergegeven in de vorm van een muil van een monster, waar ook een geestelijke in is verdwenen. Een ander afbeelding, die bewaard is gebleven, betreft de maagd Maria, symbolisch weergegeven door de figuur van een eenhoorn. Op de scheiding van het schip en het koor staat een hek geschonken in 1641 door de toenmalige bewoners van de borg Fraam, Berend Coenders van Helpen en Anna Coenders. Op een bord boven de doorgang worden de functies van de schenker uitgebreid weergegeven. In het koor van de Janskerk bevinden zich drie grafzerken, een heel grote zerk ter nagedachtenis aan een andere bewoner van de voormalige borg Fraam, Wilhelmus Coenders van Helpen. De twee wat kleinere zerken, maar toch ook van een fors formaat, zij zogenaamde priesterzerken.

De preekstoel van de Janskerk dateert uit 1808 en is voorzien van snijwerk met afbeeldingen van de vier deugden, geloof, hoop, liefde en waakzaamheid. Het orgel werd omstreeks 1825 gebouwd door de orgelbouwers Luitjen Jacob van Dam en Jacob van Dam uit Leeuwarden.

De Janskerk (ook Johannes de Doperkerk) in het Groninger dorp Huizinge is een romanogotisch bouwwerk uit de dertiende eeuw

zijkant Janskerk Huizinge

Fresco 'het laatste oordeel'

wandschildering met rood steen

Van Dam orgel Janskerk Huizinge

Hek tussen schip en koor in de Janskerk Huizinge

Achterkant Janskerk Huizinge

Zijaanzicht Janskerk Huizinge